Home / FAQ / Kako mogu produžiti najam

Kako mogu produžiti najam

Najam možete produžiti samo uz našu saglasnost.

Kontaktirajte nas što je moguće ranije tj. čim saznate da vam je vozilo potrebno na duži period od ugovorenog.

Top