Home / FAQ / Gde se na aerodromu vraća vozilo

Gde se na aerodromu vraća vozilo

Vozil se vraca u vreme koje vi odlucite i koje je naznaceno na ugovoru ispred glavnog ulaza zgrade aerodroma.

Top