Home / FAQ / Da li se za prelazak granice izdaju neka posebna dokumenta

Da li se za prelazak granice izdaju neka posebna dokumenta

Osim ugovora koji je dovoljan za prelazak granice ne postoji nikakav dodatni dokumenat koji od nas dobijate.

Top