Home / FAQ / Da li je potreban zeleni karton za prelazak granice

Da li je potreban zeleni karton za prelazak granice

Od 01. januara 2012. g. zeleni karton vam je potreban samo za prelazak granice Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Top